Транспорт на биологични и фармацевтични пратки под температурен контрол

Дер Куриер”  е специализирана в областта на фармацевтичните куриерски услуги и участва в обслужването на вътрешни и международни медицински проучвания. През целия период на дадено проучване ние поддържаме директен контакт с упълномощените изследователи.

Услугите, които предлагаме са:

- доставка на биологични субстанции и лекарства до всички европейски столици и главни градове до 24 часа, за цялата територия на Европа - до 48 часа; доставка в целия свят – срокове при запитване;

- транспорт на всички видове температурно контролирани пратки – замразени (в сух лед, -79°C; от -15 до -25°С), охладени ( 2-4°С; 2-8°С) и амбиентни (на стайна температура, 15-25°С);

- отчитане и записване на температурата по време на транспорта на определен интервал от време с електронни термометри (даталогери), след което клиентът получава по e-mail разпечатка с показанията;

 

 

 

  • специални термоконтейнери, които ограничават влиянието на външната температура върху пратката

  • постоянно поддържане на определено количество сух лед

  • директен транспорт на територията на България и Европа – 24/7/365

  • приемане на заявки за пратки - 24/7/365;

  • време за реакция – до 2 часа за София, до 6-7 часа за България, за Европа – при запитване;

  • време за реакция за охладени пратки – при запитване, според размера и желаната температурна конфигурация, не по-малко от 2 часа.

  • митническо представителство

  • освобождаване и изпращане на пратки от Летище София - 24/7/365

  • постоянен контакт с куриера по време на транспорта

  • изпращане по e-mail на POP/POD информация след вземане/доставка.
Temp.contr.Temp.kontr.